NAŠE NABÍDKA

Čištění vrtů

Čištění vrtů je důležité pro udržení kvality vody, prodloužení životnosti čerpacího zařízení a bezproblémového užívání .

Závady vrtaných studní / vrtů:

• Znečištěná voda

• Neprůchodnost potrubí /poškození

• Pohyb hornin - deformace vystrojení

• Chybně vystrojený vrt - bez pažení, malý průměr, neobsypaný vrt kačírkem,

• Porucha čerpadla nebo jeho zavěšení.- zanešené čerpadlo,zpětná klapka,hladinové senzory

• Netěsnost vrtu.- do vrtu se dostává povrchová voda

Postup při čištění vrtané studny / vrtu:

1. Demontáž čerpadla z vrtu

2. Změření hladiny vody a hloubky vrtu před čištěním

3. Čištění vrtu speciálním kartáčem vyčistíme stěny pláště, hlavně perforace v potrubí a rozrušíme sediment na dně vrtu. Tento postup odstraní ze stěny potrubí usazeniny písku, jílu a oxidů kovů.

4. Pomocí airliftu rozvíříme usazeniny na dně vrtu a provzdušníme perforace a obsyp kačírkem pro lepší regeneraci přítoků. Po provedení těchto úkonů získáme plný výkon a zlepšíme kvalitu vstupní vody do vrtu.

5. Odčerpání kalů z vrtu speciálním čerpadlem.

6. Čerpání vody z vrtu do doby než teče čistá voda .

7. Změření hloubky vrtu po čištění.

8. Vyčištění a dezinfekce čerpacího zařízení.

9. Montáž čerpadla zpět do vrtu.

10. Dezinfekce


Přijedeme za Vámi kamkoliv.

Čištění vrtaných studní - vrtů provádíme po celé ČR. Zavolejte nám a domluvte se s námi na vyčištění právě Vašeho vrtu. Domluvíme se na ceně a termínu a následně Vaš vrt v dohodnutém termínu a rozsahu vyčistíme.

Pro vytvoření cenové nabídky a rychlejší komunikaci použijte                FORMULÁŘ-VRTČištění studní

Pravidelnou údržbou a čištěním studny si zajistíme kvalitu vody a zamezíme vytvoření nevhodného prostředí pro vodu ve studni, kterou používáme.

Údržba závisí na kvalitě vody a stavu studny.

Vprvní řadě je důležité zamezit padání nečistot do studny, která potom vodu kazí včetně zatékání povrchové vody.

Při čištění jde o odstranění sedimentů ze dna. Očištění stěn studny, odstranění skorodovaných nebo nepoužívaný hadic, trubek apod. U skruží vyspárování podle potřeby. Zásyp dna čistým kačírkem frakce 16/22. Vyčištění a kontrola, případně výměna sacího koše, zpětné klapky nebo čerpadla. Zkontrroluje zákryt studny zda není poškozený a je správně usazený.

Velice důležitou součástí celého čištění je dezinfekce stěn,dna i čerpacího zařízení. Důležitá je i dezinfekce celého systému v objektu.

Revize

Při čištění zároveň technik provede tzv.revizi, při čemž zjistí závady a navrhne jejich odstranění, které zaznamená do zprávy.

Studnu je třeba kontrolovat a to alespoň 2x do roka, před zimou a na jaře

Ujistěte se, že nedochází k prosakování povrchové vody do studny.

Pravidelně provádějte analízu vody akreditovanou laboratoří.

Pracovní postup při čištění studně:

1. Vyčerpání vody ze studny.

2. Ruční odstranění sedimentů.

3. Vyčištění studny vysokotlakým strojem včetně poklopu

4. Zásyp dna kačírkem

5. Kontrola sacího koše, výměna dle potřeby. Vyčištění a dezinfekce čerpacího zařízení

6. Vyspárování skruží studny

7. Opakované čerpání vody ze studny dle potřeby.

8. Dezinfekce studny

Přijedeme za Vámi kamkoliv.

Čištění kopaných studní provádíme po celé ČR. Zavolejte nám a domluvte se s námi na vyčištění právě té Vaší studny. Domluvíme se na ceně a termínu a následně Vaši studnu v dohodnutém termínu a rozsahu vyčistíme.Pro vytvoření cenové nabídky a rychlejší komunikaci použijte             FORMULÁŘ-STUDNA


Montáže a výměny ručních pump

Montáže a výměny ručních pump včetně seřízení do hloubky až 30m.

Vyvrtání otvoru pro montáž ruční pumpy v betonovém poklopu.